Czyszczenie bufora wydruku

  • Post author:
  • Post category:System

Czasami zachodzi konieczność, aby wyczyścić bufor zadań drukarki. Klikanie prawym klawiszem myszki na zadanie i wybieranie opcji Anuluj nie zawsze przynosi pożądany skutek.

Aby definitywnie pozbyć się wszystkiego z bufora wydruku wszystkich drukarek należy uruchomić jako administrator wiersz polecenia CMD

net stop spooler

del /Q /F /S „%windir%\System32\spool\PRINTERS\*.*”

net start spooler