Ping w Windows 10

  • Post author:
  • Post category:System

Często po instalacji systemu Windows chcemy sprawdzić czy urządzenie jest widoczne w sieci. Po wydaniu komendy PING uzyskujemy odpowiedź że urządzenie nie jest dostępne.

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Wystarczy dodać odpowiedni wpis w regułach zapory – można to zrobić z linii komend:

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow