You are currently viewing Jak zmienić domyślny TCP/IP z IPv6 na IPv4?

Jak zmienić domyślny TCP/IP z IPv6 na IPv4?

Czasami zachodzi konieczność, aby wymusić kolejność obsługi protokołu IP. W nowszych systemach operacyjnych domyślnym protokołem jest IPv6. Aby zmienić domyślny protokół na IP w wersji 4 wystarczy w CMD z uprawnieniami administratora wykonać następujące polecenie:

%windir%\system32\REG.EXE ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x20 /f