Zmiana litery dysku napędu CD/DVD z wiersza poleceń

W przypadku kiedy korzystamy z wersji Windows Server Core, albo Hyper-V Server, wiele systemowych narzędzi jest niedostępnych.

Np. nie działa zarządzanie dyskami.

Aby zmienić przypisaną literę do napędu optycznego, pomocna jestbiblioteka WMI.

Set-WmiInstance -InputObject ( Get-WmiObject -Class Win32_volume -Filter „DriveLetter = 'e:'” ) -Arguments @{DriveLetter=’F:’}