Utrata danych, bądź brak możliwości dostępu do swoich danych może nastąpić w przypadku zaistnienia jednej z podanych niżej przyczyn:

  • Fizyczna utrata sprzętu (kradzież, zgubienie)
  • Zniszczenie sprzętu (upadek, zalanie, pożar, przepięcie elektryczne, awaria dysku twardego)
  • Zapomnienie hasła do zaszyfrowanego przez siebie dysku
  • Zaszyfrowanie danych poprzez programy typu CryptuLocker (zapłata okupu nie gwarantuje otrzymania klucza deszyfrującego)
  • Usunięcie danych w wyniku działania wirusa czy też złośliwego oprogramowania.
  • inne nie wymienione powyżej 🙁

Aż 60 procent respondentów badanych* przez specjalistów odzyskiwania danych z firmy Kroll Ontrack przyznaje, że choć korzysta z backupu, nadal doświadcza przypadków utraty danych. Jak wskazują eksperci, powodem utraty plików najczęściej bywa fakt, iż kopie bezpieczeństwa okazują się nieaktualne lub nie działają poprawnie. …

http://media.krollontrack.pl/pr/238137/mimo-tworzenia-kopii-zapasowych-wciaz-doswiadczamy-utraty-danych