Masz problem z bazą MySQL?

Awaria serwera, nie możesz odczytać zawartości bazy danych?

Jeśli istnieją pliki .ibd, .frm i ibdata1 to istnieje spora szansa na odzyskanie danych.

Jeśli próbowałeś samodzielnie odzyskiwać pliki bezpośrednio z  plików .frm za pomocą polecenie mysqlfrm –server=[user[:<pass>]@host[:<port>][:<socket>]|<login-path>[:<port>][:<socket>]] [path\tbl1.frm|db:tbl.frm] a wynik nie był zadowalający, to wciąż masz szansę na odzyskanie swoich danych.

Mogę dokonać bezpłatnej analizy plików i ocenię czy będę w stanie je odzyskać.